طراحی گرافیک چیست

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک چیست؟

واژه گرافیک که از مصدر یونانی grapheinبه معنای نوشتن گرفته شده در اصل به معنای خراشیدن و حک کردن و نقر کردن است. در فرهنگ های لغت به این واژه به معنای ترسیمی ، نموداری حکاکی شده توصیف ترسیمی روشن و واضح و تعابیری نزدیک به اینهاست.

مفهوم گرافیک پس از انقالاب صنعتی شکل گرفته است. حوزه واژگان و مفاهیم در برگیرنده انواع طراحی گرافیک، طراحی آرم و طراحی پوستر، تبلیغ مجله ای و روزنامه ای، طراحی بروشور ، طراحی کاتالوگ، بسته بندی ها، ست های اداری و ... که همگی توسط ماشین های تایپ و کامپیوتر و برنامه های گرافیکی انجام می شود، می باشد.

در سال 1354 سندیکای طراحان گرافیک که تازه در ایران تاسیس شده بود، گرافیک چنین معناکرد: "یک اثر گرافیک ، پیامی است تصویری که نیت تکثیر در ذات آن باشد."

در این تعریف، "تکثیر" محور اصلی تعریف است. یک اثر گرافیکی باید قابلیت انتشار و چاپ را داشته باشد. از ویژگی های اصلی آن همین می باشد.

در دو دهه بعد اساتید گرافیک تعریف کوتاه ترو کلی تری برای گرافیک یافتند با این عبارت: "زبان بصری جهانی بدون مرز."

و تعریفی که اکنون توسط انجمن صنفی طراحان گرافیک پیشنهاد شده است چنین است:

"ارائه راه حل مناسب بصری برای تسهیل در ارتباطات مورد نیاز جامعه."