قیمت طراحی لوگو

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 1395

طراحی های گرافیکی یکی از آن دسته فعالیت هایی است که چون با سلیقه مشتری از یک طرف مواجه هستید و از طرفی دیگر با هنر شخصی شخص طراح در ارتباط می باشید نمیتوانید رقم مشخصی بر ای آن در نظر گرفت و برآورد مناسبی در این خصوص داشت.

انجمن طراحان گرافیک با کارشناسی هایی تعرفه های مشخصی برای این فعالیت در حوزه های مختلف از جمله طراحی لوگو در نظر گرفته اند که متاسفانه به هیجوجه مورد قبول عموم سفارش دهنده قرار نمیگیرد.

سفارش دهنده که چندان از عیار کار یک طراح گرافیک مطلع نمی باشد و از آنجا که خروجی کار یک طراح آرم را یک تصویر بعضا دوسانت در دوسانت می بیند گمان می کند این کار بسیار ساده است و برایش دور از انتظار است که چند میلیون تومان پول را صرف این موضوع نماید.

واقعیت امر این است که مشکلترین کار طراحی گرافیک طراحی در حوزه آرم می باشد زیرا طراح باید اطلاعات و مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی را به همراه رسایی در محتوای تصویر و به علاوه تجمیع نظرات و سلایق سفارش دهنده و رعایت زیبایی در کار در یک تصویر دو سانت در دوسانت به صورت خلاصه و گویا طراحی نماید که تنها فکر کردن به آن هم بسیار سخت و مشکل می آید چه رسد به مرحله اجرا.