طراحی حروف

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 1287

 

طراحی حروف

 

یکی از کاستی های طراحی گرافیک در ایران طراحی حروف و طراحی آرم به صورت نشانه نوشته یاتایپوگرافی است. علیرغم وجود استادان مانند استاد فرشید مثقالی، اما متاسفانه تلاش در زمینه طراحی حروف فارسی در ایران نسبت به حروف لاتین در جهان کم صورت گرفته و کشورمان از این نظر از غنای کم و محدود برخوردار است.

ادامه مطلب: طراحی حروف
 

نرم افزار طراحی لوگو

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 838

 

 

نرم افزار طراحی لوگو

 

علائم تصویری اغلب به پیکتو گرام یا ایزو تایپ معروفند در واقع یک ایزو تایپ نام اختصاصی از دسته از علائم تصویری یا پیکتو گرام است. طراحی علائم تصویری توسط نرم افزارهای ویژه خود که اغلب آنها باید برداری باشند انجام می گیرد.

ادامه مطلب: نرم افزار طراحی لوگو
 

قیمت طراحی لوگو

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 1355

طراحی های گرافیکی یکی از آن دسته فعالیت هایی است که چون با سلیقه مشتری از یک طرف مواجه هستید و از طرفی دیگر با هنر شخصی شخص طراح در ارتباط می باشید نمیتوانید رقم مشخصی بر ای آن در نظر گرفت و برآورد مناسبی در این خصوص داشت.

انجمن طراحان گرافیک با کارشناسی هایی تعرفه های مشخصی برای این فعالیت در حوزه های مختلف از جمله طراحی لوگو در نظر گرفته اند که متاسفانه به هیجوجه مورد قبول عموم سفارش دهنده قرار نمیگیرد.

ادامه مطلب: قیمت طراحی لوگو
 

طراحی آرم شرکت

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 1342

روزانه شرکتهای متعددی در حال ثبت هستند و روز به روز تعداد بیشتری شرکت در شهر به ثبت می رسد و از طرفی دیگر بخشی از این شرکت ها به مرور از گردونه رقابت خارج شده و دوامی در باز کار پیدا نمیکنند.

یکی از آیتم هایی که سبب می شود فعالیت یک شرکت از همان ابتدا با قاطعیت آغاز گرد، داشتن یک آرم مناسب به عنوان وسیله ای برای توصیف هویت آن شرکت می باشد.

ادامه مطلب: طراحی آرم شرکت
 

لوگو اسم چیست؟

دسته: مقالات طراحی لوگو
بازدید: 1356

همانطور در نوشته های پیش به آن اشاره کردیم آرم شکلی است تصویری که معرف مشخصات صاحب آن است و به نوعی یک هویت بصری تام در مورد او به شمار می رود و همانطور که باز اشاره شد این تصویر می تواند به صورت نوشتارییا شکلی و یا تلفیقی از هردو باشد.

آرم های شکلی تصویر نشانه نامیده می شود و آرم های نوشتاری تایپوگرام یا مونوگرام (شامل ابتدا یا اختصار نام است) نامیده میشوند.

ادامه مطلب: لوگو اسم چیست؟
 

صفحه1 از2