طراحی سربرگ اداری

دسته: ست اوراق اداری
بازدید: 1800

 

سربرگ اداری

 

یکی از ملزومات موسسات و ادارت داشتن سربرگ مناسب فعالیت آنها است. سربرگ اداری باید از فرمت ساده و بعضا در اصطلاح رایج خشک برخوردار باشد. سربرگ های اداری در قالب نباید به گونه ای باشند که توجه خاص را به طراحی اشکال و حواشی سوق دهند. آرم اداره و آدرس و شماره ها و احیانا سوتیتر و توضیحات مورد نیاز باید به سادگی در آن درج شود و به گونه ای طراحی شود تا به سهولت در چشم مخاطب جا گیرد. در کمترین زمان اطلاعات داخل آن خوانده شود و بدون زحمت اطلاع تماس توسط خواننده دیده و پیدا شود.

طرح سربرگ اداری قرار نیست به گونه ای چشم نواز باشد که دقایقی بیننده را محو خود کند. طرح سربرگ اداری باید تنها برگه ای مشخص باشد که متن داخل آن را به نهاد ارگان یا اداره ای مرتبط می سازد. ضمن اینکه در طراحی آن فن گرید بندی توسط طراح باید به قوت خود باقی باشد و رعایت گردد.

 

 

ست اوراق اداری

دسته: ست اوراق اداری
بازدید: 6825